Dřevostavby Biskup 

Dřevostavba je život

Nulový dům

S radostí můžeme říct, že také galerie nulových domů už má své zástupce. Stavby, které můžeme řadit pod štítek „nulové" nevyžadují větší spotřebu tepla, než je 5 KWh/m2.rok.
Tím úplně prvním nulovým domem v České republice byl námi realizovaný dům vybavený tepelným čerpadlem a fotovoltaickými panely (samozřejmě také vzduchotechnickou s rekuperací), který vyrábí ze slunečních paprsků cennou elektrickou energii. Koncept takového domu je ovšem křehký organismus, který je třeba optimalizovat jako celek spolu s jeho okolím a zejména od prvních úvah.

Energeticky úsporné domy

Bydlení téměř bez ztrát!

Domy, jejichž spotřeba tepla je v podstatě nulová - menší než 5,0 kWh/(m²a), se objevují již i u nás doma v České republice. Jsme hrdí, že první nulovou dřevostavbu v Česku staví naše firma - Dřevostavby Biskup, s.r.o. (zahájení 2010, dokončení 2011).

 

"K nulovému domu vede cesta vždy přes dům pasivní. Nejdříve je nutné minimalizovat potřebu tepla na vytápění (na hodnoty pasivního domu) a poté pomocí technologií získat další energie (obnovitelné) ze slunce, země nebo větru" (zdroj:pasivnidomy.cz).

 

Součástí první nulové dřevostavby bude tepelné čerpadlo, dále fotovoltaické panely, které přeměňují sluneční energii v elektrickou. Samozřejmostí je vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti. V budoucnu, pokud budou navrhovány a prováděny tyto "plusové" systémy s větším výkonem než je spotřeba domu, budeme mluvit o domech nulových s přebytkem energie neboli o plusových domech. Nezapomínejme, že dosáhnout úrovně nulového domu, stejně tak pasivního domu, lze pouze pečlivou optimalizací celého "ekosystému" domu a jeho okolí.

 

Dům od firmy Dřevostavby Biskup představuje kvalitu, individuální přístup, certifikované stavební systémy a obnovitelné přírodní materiály.

 

Více informací o první nulové dřevostavbě najdete v článku na webu Centra pasivního domu.

 

Architektura, projekce - Vize Ateliér, s.r.o.

Nosný konstrukční systém - Novatop.

 

 

 

Nízkoenergetický dům

Typ domu, který je v zahraničí běžným standardem, ale i u nás si získává výrazné zastoupení jako efektivní kompromis mezi běžným a pasivním domem. V porovnání s běžnou výstavbou je potřeba tepla takového domu o mnoho nižší - pohybuje se mezi 15 a 50 kWh/m2.rok, zatímco běžné novostavby dosahují až k hodnotě 140 kWh/m2.rok. Starší domy dokonce ještě výše.

 

Pasivní dům

Stavba v pasivním standardu nepřesahuje potřebu tepla 15 kWh/m2.rok. Pojem pasivní vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově - ať už vnějšího slunečního záření, nebo tepla vyzařovaného z obyvatel a spotřebičů. Pasivní dům na rozdíl od nízkoenergetického potřebuje menší zdroj tepla a méně rozsáhlý otopný systém, což snižuje investiční náklady. Podle uznávaných standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu musí splňovat tyto základní požadavky:

 

  • měrnou roční potřebu tepla2.rok
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50, ověřenou tlakovou zkouškou, nižší než je hodnota 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu
  • celkovou potřebu primární energie spojenou s provozem budovy včetně domácích spotřebičů nižší než 120 kWh/m2rok. Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, čímž nám dává komplexnější pohled na spotřebu podle zvoleného zdroje.


Co říká norma?

Pasivní dům je „...budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2.rok. Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé vody a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/m2.rok."

 

Nulový dům

Objekt, který splňuje parametry pasivního domu, ale současně obsahuje technologie a zařízení pro zisk energie navíc (například ze slunce formou fotovoltaických panelů), čímž energetické zisky vyrovnají ztráty téměř na nulu. Za nulový označujeme dům se ztrátou pod 5 kWh/m2rok.

 

Aktivní dům

Stejně jako dům nulový pracuje s aktivním získáváním energie z přírodních zdrojů a to až do té míry, že zisk přesahuje ztráty domu.

 

 

developed by honeypot.cz

home